Corrección de Impactos

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado da corrección de impactos xerados por diferentes motivos dentro da Universidade.

A continuación amósanse os proxectos de corrección de impacto levados a cabo dende a OMA.

Proxectos levados a cabo de corrección de impactos