Corrección de Impactos

A OMA (Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo) é o órgano encargado de asesorar á hora de actuar para evitar e corrixir os impactos ambientais que puidesen xurdir nos campus.

A continuación amósanse unha serie de proxectos de corrección de impactos que foron desenvolvidos dende a OMA:

Proxectos para a corrección de impactos ambientais