Vial Sur


Este vial forma parte do anel de circunvalación do campus das Lagoas-Marcosende. As medidas correctoras elaboradas pola OMA foron as seguintes:

TRANSPLANTE DE ÁRBORES CADUCIFOLIAS

Transplantáronse a dúas parcelas do propio campus e a dúas minas de auga 867 árbores autóctonas afectadas polo trazado do vial.

TRANSPLANTE DE PRADOS HÚMIDOS

Nestes prados existen especies vexetais de interese, como Narcissus cyclamineus. Retiráronse 500 m2 destes prados para ser incorporados en proxectos de restauración. Conservouse a estrutura, o banco de sementes e os órganos vexetativos (bulbos, rizomas, etc.).

PASO PARA ANFIBIOS

O vial interrompe o paso de anfibios cara á lagoa da Facultade de Humanidades. Esta lagoa é utilizada para o desove por individuos dunha zona moi ampla. O paso permite o tránsito destes animais baixo a estrada.

PROTECCIÓN DE REGATOS E AS SÚAS BEIRAS

Incorporouse ao proxecto un paso sobre piares no regato que baixa da lagoa de Ciencias, e un tubo de gran diámetro no rego que baixa dende Vilariño. O motivo destas obras é protexer estes ecosistemas, especialmente valiosos, asegurando ademais que cumpran a función de corredores naturais que comunican o campus co medio (tanto para as persoas como para o resto de seres vivos).

RESERVA E RELOCALIZACIÓN DOS PENEDOS

Para non perder este tipo de elementos singulares, procederase á reserva deste material, acumulándoo nunha zona adecuada para a súa posterior relocalización, ou ben poderase buscar unha localización definitiva.

PROTECCIÓN DA ESTACIÓN METEOROLÓXICA

Negociouse cos responsables destas estacións afectadas polo trazado para a súa recolocación, conseguindo ademais que se sumen esforzos, evitando duplicación na obtención de datos.