Vial Norte

O vial norte é o segundo tramo do vial de circunvalación do campus Lagoas-Marcosende. En agosto do ano 2000, a OMA encargou á consultora ARCEA C.B. a realización do estudo de impacto ambiental do vial norte. Nese documento faise unha breve descrición do proxecto, un inventario ambiental, unha identificación e valoración de impactos, unha proposta de medidas correctoras e un plan de vixilancia ambiental.

En concreto as medidas correctoras propostas, destinadas a mitiga-los impactos da obra, son:

Fase de proxecto
Fase de execución
Fase de explotación


A construción do vial comezou a finais de novembro de 2000, traballando en cooperación a OMA, a Unidade Técnica e as empresas construtoras para executar as medidas correctoras.