Proxectos de Residuos

Dende a Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo inpúlsanse e coordínanse os proxectos asociados á reciclaxe e reutilización dos diferentes residuos. Entre os puntos de ataque atópanse a investigación en materia de reciclaxe de diferentes tipos de residuos e grandes proxectos que permiten o aforro e a reutlización de recursos.

Accede aos proxectos