Proyecto EcoRAEE

ECORAEE (“Demonstration of a re-use process of WEEE addressed to propose regulatory policies in accordance to EU law”) é o sexto dos 35 proxectos seleccionados e concedidos na convocatoria 2011 do programa da UE “LIFE +”, dentro do subprograma de política medioambiental e gobernanza.

Coordinado pola Universidade de Vigo, en colaboración coas empresas REVERTIA e EnergyLab, trátase dun proxecto de transferencia de 3 años de duración e un presuposto total de 1.269.155 €, dos cales la Unión Europea financia 622.038 € (o 50% do mesmo).

Ir á Web de EcoRAEE

Resultados Sociales y Ambientales de EcoRAEE

A xestión integral de residuos eléctricos e electrónicos para a súa reutilización tenría unha repercusión positiva en termos sociais e medioambientais. Servan os seguintes como la medida estimada dos beneficios:

  • Nun caso de máis de 20 toneladas de residuos xestionados, podemos afirmar que máis dun 65% de equipos obsoletos completos puideron reutilizarse. Se engadimos a reutilización de compoñentes, podemos chegar a unha porcentaxe de reutilización do 70% destes aparellos.
  • Un estudo realizado por Revertia e a Universidade de Vigo amosa que se produce un aforro de 235 kg de CO2 por cada equipo informático completo que se reutiliza. As emisións evitadas na produción dun equipo novo compensan as que se producen ao prolongar o ciclo de vida do equipo antiguo .
  • Por último, estaríase xerando unha conciencia social en materia de sostibilidade ambiental, evitando a xeración innecesaria de residuos.