Pegada Ecolóxica

A pegada ecolóxica é unha medida do impacto ambiental que estuda a cantidade de terreo estándar (medido en hectáreas globais equivalentes) que é necesaria para absorber os impactos ambientais asociados a unha actividade determinada.

Por outro lado, a pegada de carbono é unha medida do impacto ambiental que estuda as emisións de gases de efecto invernadoiro á atmosfera (medidas en kg de CO2 equivalentes).

A pegada de carbono pódese converter a unidades de pegada ecolóxica (hectáreas de terreo equivalentes) estudando cal é o terreo estándar necesario para absorber as devanditas emisións de gases de efecto invernadoiro.

Tódolos anos, dende a Oficina de Medio Ambiente procédese ao cálculo da pegada de carbono e da pegada ecolóxica da universidade.


Documentos
Pegada Ecolóxica do ano 2019
Pegada Ecolóxica do ano 2018
Pegada Ecolóxica do ano 2017
Pegada Ecolóxica do ano 2016
Pegada Ecolóxica do ano 2015
Pegada Ecolóxica do ano 2014
Pegada Ecolóxica do ano 2013
Pegada Ecolóxica do ano 2012
Pegada Ecolóxica dende o ano 2008 ata o ano 2011