Pegada Ecolóxica

A pegada ecolóxica é unha medida do impacto ambiental que estuda a cantidade de terreo estándar (medido en hectáreas equivalentes) que é necesaria para absorvber os impactos ambientais asociados a unha actividade determinada.

Por outro lado, a pegada de carbono é unha medida do impacto ambiental que estuda as emisións de gases de efecto invernadoiro á atmósfera (medidas en kg de CO2 equivalentes).

A pegada de carbono pódese converter a unidades de pegada ecolóxica (hectáreas de terreo equivalentes) estudiando cal é o terreo estándar necesario para absorber ditas emisións de gases de efecto invernadoiro .

Tódolos anos, dende a Oficina de Medio Ambiente procédese ao cálculo da pegada de carbono e da pegada ecolóxica da universidade.


Documentos
Pegada Ecolóxica do ano 2015
Pegada Ecolóxica do ano 2014
Pegada Ecolóxica do ano 2013
Pegada Ecolóxica do ano 2012
Pegada Ecolóxica dende o ano 2008 ata o ano 2011

A OMA en prensa | Pegada Ecolóxica