Sobre a OMA

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo consitúe o órgano responsable da política ambiental da Universidade de Vigo (UVIGO). Dentro da organización universitaria, nestes momentos, depende da Vicerrectoría de Planificación.

OMA | Estrutura

A OMA está dirixida por unha persoa pertencente ao persoal da UVIGO, nomeada polo equipo de goberno da UVIGO como director da OMA. Ademais, conta con outra persoa que exerce como Técnico Superior de Xestión Ambiental da UVIGO (PAS: Persoal de Administración e Servizos), e bolseiros temporais que exercen o seu labor na oficina por distintos períodos e en diferentes proxectos e actividades.

OMA | Equipo de Traballo

Mª Delfina
Couce Fortúnez

Directora da Área de Xestión Ambiental

Sergio Ramos
Felípez

Técnico Superior de Xestión Ambiental da UVIGO

Mª Elena
Salgado Isla

Enxeñ. Técn. Industrial (Bolsa Gruvi 2017-2017)

Rocío Maura
Fraulín Bustamante

Enxeñ. Eléctrica (Bolsa Plan SuMA Vigo 2017-2018)

Carolina Rodríguez
Hermida

Enxeñ. Minas (Bolsa Plan SuMA Prev. 2017-2018)

Rubén Simón
Cortés

Bióloxía (Bolsa Plan SuMA Pontevedra 2017-2018)

Sara Rodríguez
Portal

CC. Ambientais (Bolsa Plan SuMA Ourense 2017-2018)