Colector Verde de Vidro

Que debo depositar?

 • Botellas, frascos e tarros de vidro baleiros (auga, zume, refrescos, viño, mosto, sidra, marmeladas, conservas, alimentos, cosmética/perfumería, etc.) de líquidos ou outros contidos.

  Diferenciade entre "vidro" e "cristal".

  Nos laboratorios o que se produce normalmente é cristal (pírex, topacio, etc.) de material descartado de vasos de precipitados, matraces, pipetas, probetas, etc. (que contén "impurezas" ou elementos que lle dan resistencia, cor, etc.) que non é vidro.

  O cristal contaminado con residuos perigosos (reactivos e substancias químicas perigosas) debe ser recollido como "residuo perigoso".

  O cristal non-contaminado poderá botarse no colector xenérico do lixo (non o botedes no colector de vidro; interferiría coa súa "reciclaxe").

  Tede coidado ó recollelo, xa que pode conter elementos cortantes. Mellor recollelo nalgún recipiente ríxido ou semirríxido.

  Tampouco son vidro os materiais procedentes das ventás, xanelas, estantes, espellos ou lámpadas.

Máis información sobre a diferenza entre "vidro" e "cristal" en:


Sería idóneo conseguir que os provedores se fixesen cargo ou participasen en sistemas de devolución e retorno para este tipo de materiais e envases, de xeito que se conseguise maximiza-la súa reutilización e diminuí-la súa produción como residuo.

Que non debo depositar?

 • Cristal de borosilicatos (Pyrex): frascos de laboratorio.
 • Cristal (contén metais pesados): moitos vasos, copas, lentes, pantallas de TV ou ordenador, etc.
 • Xanelas, estantes, espellos, parabrisas de automóbil.
 • Lámpadas, bombillas, tubos fluorescentes.
 • Tapas, rollas, tapóns ou chapas das botellas ou tarros (normalmente metálicos ou plásticos).
 • Pratos, xerras, xerros ou obxectos de louza, barro, porcelana ou cerámica.