Calendario de Recollida de Residuos Perigosos

--- 2018

---
##/##/2018

Pontevedra-Vigo

Campus de Pontevedra:
- Forestais, CC. Educ. Deporte...
- Belas Artes

Campus de Vigo:
- Enx. Química FFT
- Telecomunicacións
- Industriais
- MTI
- Minas
- Fundición
- Cacti-Cinbio

---
##/##/2018

Ourense-Vigo

Campus de Ourense
- Politécnico (cabina)
- Cacti-Ourense e Citi

Campus de Vigo:
- Químicas (almacén)

---
##/##/2018

Vigo

Campus de Vigo:
- Peritos
- ECIMAT
- Ciencias
- Cacti-Cinbio (almacén)