Calendario de Recollida de Residuos Perigosos

Setembro 2020

xoves
17/09/2020

Pontevedra-Vigo

Campus de Pontevedra:
- Forestais, CC. Educ. Deporte...
- Belas Artes

Campus de Vigo:
- Enx. Química FFT
- Telecomunicacións
- Enx. Industrial - sede campus
- Minas
- MTI
- Fundición
- Cacti, Cinbio, Torre-Cacti

luns
21/09/2020

Ourense-Vigo

Campus de Ourense
- Politécnico (cabina)
- Campus da Auga
- Cacti-Ourense e Citi

Campus de Vigo:
- Químicas (almacén)

mércores
23/09/2020

Vigo

Campus de Vigo:
- Enx. Industrial - sede cidade (Peritos-Torrecedeira)
- Ecimat-CIM (Toralla)
- Ciencias
(punto de recollida: o cuarto específico da planta baixa do bloque A, ou o que indique o decanato correspondente)

- Cacti-Cinbio (os restos do almacén se quedasen do 1º día)