Pilas e Baterías

Recollida de pilas e xestión de baterías

As pilas, debido ós produtos cos que están fabricadas (mercurio Hg, cadmio Cd, Cinc Zn, óxidos de prata Ag, etc.), están incluídas na categoría de residuos perigosos. Estes residuos deben ser recollidos e xestionados por empresas especializadas e debidamente autorizadas.

Son residuos que se consideran de produción doméstica (residuos domésticos, r. municipais; antigamente tamén coñecidos como RSU: residuos sólidos urbanos) e, aínda que sexan perigosos, teñen este carácter na UVigo debido a que as cantidades producidas e a súa composicion son similiares (asimilables) ás producidas nos fogares.


Na Universidade de Vigo (UVigo), a recollida das pilas depende dos concellos no que se localiza cada un dos campus. Son eles quen distribúen gratuitamente colectores e os colocan en puntos estratéxicos para que a recollida sexa eficaz (mostradores de conserxerías, servizos de reprografía, etc.). Nos centros do campus de Vigo tamén podedes atopar colectores para pilas no exterior dos edificios, na illa de reciclaxe de colectores de lixo urbano.

Periodicamente, o servizo contratado polo concello pasa a recoller o contido dos colectores para transportalo ás plantas de tratamento. Se precisades dalgún colector adicional ou ben que algún colector cheo sexa baleirado, podédesvos pór en contacto coa OMA ou co Servizo de Limpeza do Concello:


 • Servizo de Limpeza do Concello de Vigo (Vigo-Recicla):
  986 485683
 • Servizo de Limpeza do Concello de Pontevedra:
  986 850225
 • Servizo de Limpeza e Medio Ambiente do Concello de Ourense:
  988 388135 ou 988 388142

Da xestión das baterías na UVigo (que conteñen ácidos e chumbo) encárgase a Oficina de Medio Ambiente (OMA), quen contacta con xestores autorizados para que este residuo perigoso sexa tratado axeitadamente.

Que debo depositar?

 • Pilas normais
 • Pilas-botón

Instrucións

 • Introduce por cada burato cadanseu tipo de pila (o máis pequeno, loxicamente, como así está indicado, é para as pilas-botón).
 • As pilas-botón, aínda que de menor tamaño, conteñen ácidos e unha alta concentración de metais pesados perigosos coma o chumbo, o cadmio ou o mercurio.
 • Unha soa pila-botón pode contaminar máis de 600.000 litros de auga (cantidade superior á que consome unha familia de 4 membros en toda a súa vida).