Pilas e Baterías
Recollida de pilas e xestión de baterías

Moitas pilas [aquelas que non indican ausencia de contido en mercurio (Hg) ou que non son salinas] debido aos produtos cos que están fabricadas, están incluídas na categoría de residuos perigosos. Estes residuos deben ser recollidos e xestionados por empresas especializadas e debidamente autorizadas.

Na Universidade de Vigo (UVIGO), a recollida das pilas depende dos concellos no que se localiza cada un dos campus. Son eles quen distribúen gratuitamente colectores e os colocan en puntos estratéxicos para que a recollida sexa eficaz (mostradores de conserxerías, servizos de reprografía, etc.). Nos centros do campus de Vigo tamén podedes atopar colectores para pilas no exterior dos edificios, na illa de reciclaxe de colectores de lixo urbanos.

Periodicamente, o servizo contratado polo concello pasa a recoller o contido dos colectores para transportalo ás plantas de tratamento. Se precisades dalgún colector adicional ou ben que algún colector cheo sexa baleirado, podédesvos pór en contacto coa OMA ou co Servizo de Limpeza do Concello:

Servizo de limpeza do Concello de Vigo (Vigo-Recicla):

986 485683

Servizo de limpeza do Concello de Pontevedra:

986 850225

Servizo de limpeza e Medio Ambiente do Concello de Ourense:

988 388135 ou 988 388142

Da xestión das baterías da UVIGO (que conteñen ácidos e chumbo) encargámonos na Oficina de Medio Ambiente (OMA), poñéndonos en contacto cos xestores autorizados para que este residuo perigoso sexa tratado axeitadamente.

Que debo depositar?

  • Pilas normais
  • Pilas de botón

Instrucións

  • Introduce por cada burato cadanseu tipo de pila (o máis pequeno, loxicamente, como así está indicado, é para as pilas botón).
  • As pilas botón, aínda que de menor tamaño, conteñen ácidos e unha alta concentración de metais pesados perigosos como o chumbo, cadmio ou mercurio.
  • Unha soa pila botón pode contaminar máis de 600.000 litros de auga (cantidade superior á que consume unha familia de 4 membros en toda a súa vida).