Consumibles de Oficina: cartuchos e tóneres de impresión

A Universidade de Vigo colabora cun xestor autorizado (Ridel Noroeste) para a recollida e valorización dos cartuchos e tóneres de impresión usados.


Ridel Noroeste colocou colectores de cartón nos centros da UVigo para a recollida dos consumibles de oficina: cartuchos de tinta e tóneres de impresión.


Nestes colectores figura o anagrama da empresa e un número de teléfono de contacto.


Ridel Noroeste fai unha recollida periódica dos consumibles depositados nos colectores, aínda que tamén se pode avisar por teléfono (o que figura nos colectores: 981 160 446) para informar de cando estean cheos e se se precisa unha recollida extraordinaria.

Información para usuarios responsables


Ridel Noroeste é unha empresa que dispón de autorización para a recollida de consumibles de impresión xerados na Universidade de Vigo.

  • Os colectores instalados están destinados para a recollida de cartuchos e tóneres de impresión, así como para teléfonos móbiles desbotados
  • Os cartuchos e tóneres deben introducirse nos colectores sen restos de embalaxes (caixas, bolsas de plástico, etc.)