Recollida selectiva de residuos nos campus

Uns dos residuos máis numerosos en canto á súa produción nunha actividade docente e investigadora como a da universidade son o papel e os envases lixeiros. Por isto, colocáronse colectores específicos para este tipo de residuos no interior de cada un dos centros dos campus, que despois o persoal dos Servizos de Limpeza se encarga de baleirar nos colectores de rúa para a recollida selectiva municipal.Colectores municipais de recollida selectiva nos campus da UVigo