Inicio

A actividade humana, en tódolos seus ámbitos, supón a xeración dalgún tipo de residuo.Un dos obxectivos do noso plan de sostibilidade é o de realizar unha adecuada xestión dos mesmos na procura de minimizar os impactos negativos que teñen sobre o medio e a nosa sociedade.

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é a encargada da xestión de tódolos residuos ordinarios e perigosos que se derivan da actividade da nosa comunidade universitaria.

Así mesmo, a OMA traballa no importante labor de minimizar os nosos residuos así como a de fomentar a súa reciclaxe e reutilización para diminuír os impactos derivados e o consumo de valiosos recursos naturais.