Inicio

A natureza represéntase en todo aquilo vinculado aos organismos viventes que foron creados sen intervención do home, de maneira natural. Se pensamos no termo “Natureza”, pensamos en animais, plantas, ecosistemas, hábitats, clima, xeoloxía... posto que se trata dun conxunto, dun funcionamento exacto de todo o que existe.

Na Universidade de Vigo apóstase pola coexistencia positiva do ser humano coa natureza, dedicándolle un posto de preferencia na toma de decisións.