Conservación

A Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo é o órgano encargado do mantenemento da biodiversidade dentro da univesidade e da conservación dos espazos verdes e dos espazos protexidos.

Para levar a cabo a súa tarefa, a OMA toma accións concretas no marco da creación e restauración de hábitats, mantemento de espazos protexidos, erradicación de especies invasoras e corrección de impactos ambientais.