Biodiversidade

A diversidade biolóxica ou biodiversidade é "a variabilidade de organismos vivos de todas as clases, incluída a diversidade dentro das especies, entre as especies e entre os ecosistemas." (Convenio de Diversidade Biolóxica).

A Ofincina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo encárgase de preservar a biodiversidade, unha función clave para avanzar cara un desenvolvemento sostible. A biodiversidade proporciónanos recursos variados, como unha adecuada calidade de agua e de aire, alimentos, regulación do clima... Ademais de fortalecer a resistencia e a resilencia dos ecosistemas.

Flora