Eficiencia Enerxética

Proxectos de eficiencia enerxética nas distintas instalacións e edificios da UVigo nos ano 2016-2018:

A través do Departamento de Obras e Infraestruturas e a Unidade Técnica, a UVigo acomete plans de cambio e compromiso cara a un comportamento ambientalmente sustentable.
Promóvese o uso de instalacións de enerxías renovables en centros e edificios, en particular:

- Enerxía solar fotovoltacica
- Enerxía termosolar
- Enerxía xeotérmica
- Caldeiras de biomasa-pellets


Campus

Instalación/Edificio

Proxecto

Ourense

Estacionamentos campus Norte

Mellora do punto de recarga eléctrica de vehículos

Biblioteca

Substitución de lámpadas fluorescentes por tubos LED

Edificio Xurídico-Empresarial

Adaptación de caldeira a gas natural

Pavillón 1 (Polideportivo)

Adaptación de caldeira a gas natural

Pavillón 2 (Polideportivo)

Polideportivo

Mellora dos paneis solares fotovoltaicos

Retirada de depósito de gasóleo

Pontevedra

Facultades de Belas Artes e CC. Sociais

Adaptación de caldeira a gas natural

Substitución do salón de actos por luminarias LED

Facultade de CC. Socias e da Comunicación

Substitución de luminarias por pantallas LED

Facultade de Fisioterapia

Adaptación de caldeira a gas natural

Optimización da iluminación

Polideportivo

Substitución de luminarias por pantallas LED

Casa das Campás

Substitución de luminarias por pantallas LED

Vigo

Edificio de Ciencias Experimentais

Instalación de colectores térmicos

Facultade de Filoloxía e Tradución

Adaptación de caldeira a gas natural

Escola de Enxeñería de Telecomunicacións

Adaptación de caldeira a gas natural

Edificio Xerencia a Servizos Xerais

Adaptación de caldeira a gas natural

Exteriores

Melloras enerxéticas na iluminación

Exteriores

Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios centros

Cinbio-Cacti

Instalación de paneles solares